Walk of Peace

Op meerdere plekken in Nederland vond tijdens de Vredesweek een Walk of Peace plaats, ook in Zwolle. In 2020 is de Zwolse Walk of Peace op zaterdag 19 september geweest. We verzamelden vanaf 13.30 uur bij de groene Engel op de Grote Markt. De wandeling was 3 kilometer met onderweg gesprek en verhalen over ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Zo’n 25 deelnemers van verschillende leeftijden en nationaliteiten deden mee. In enkele groepjes werden in het Engels gecommuniceerd. Er was veel interactie en levendige discussie over de dilemma’s uit het verleden die nog bepalend zijn voor de vrede in de toekomst!

Voorbeeld van de informatie bij één van de stopplaatsen: Stopplaats 1 Grote Kerkplein. Thema Machtigen en Machtelozen

Verschil: In Duitsland had de Nationaal Socialistische Partij de macht, de joden waren de machtelozen

Hitler had in Duitsland de macht veroverd in een tijd waarin het Duitse volk leed onder werkloosheid, armoede en vernedering van de Eerste Wereldoorlog. Hitler veranderde Duitsland van een beginnende democratie, de Weimarrepubliek, tot een totalitaire staat met hemzelf als de absolute dictator, die elke tegenstand tegen zijn regime op meedogenloze wijze de kop indrukte. De kern van de racistische nazi-ideologie was dat het ‘Arische ras’ als ‘Übermensch’ moest worden gecreëerd. Dat leidde tot de systematische uitroeiing van miljoenen die als ‘Untermenschen’ gezien werden, zoals Joden, maar ook de Slavische volkeren, Roma, gehandicapten en homosexuelen.

Vrede maken door verschillen te verbinden had veel eerder in Duitsland al moeten plaats vinden en is mislukt, waardoor het fascisme daar kon opkomen. De machtigen waren in 1940 de Duitse Bezetters met hun militaire overmacht.

De Zwolse gemeenteraad werd aan de kant gezet. Van Walsum, burgemeester van Zwolle, had vrijwel geen macht meer, toch nam hij het in Zwolle op voor de Joodse inwoners die machteloos waren. Hij weigerde de Duitse bezetter toegang tot het bevolkingsregister om Joodse burgers van Zwolle te beschermen. Van Karnebeek werkte met tegenzin wel mee met de Duitsers en voorkwam hiermee dat er een NSB burgemeester werd benoemd. Uiteindelijk in 1944 wilde hij ook niet meer doen waartoe de Duitsers hem wilden dwingen, nadat driekwart van de Zwolse Joden was afgevoerd naar de vernietigingskampen.

Vraag: Wat zou jij doen? Risico lopen of gehoorzamen?

Gratis deelname. Graag vooraf aanmelden: vredesplatformzwolle@gmail.com

Comments are closed.