Tent of Nations

Een Tent of Nations informatiemiddag vindt plaats op zaterdag 25 september 2021 in de Oosterkerk in Zwolle. Tent of Nations is het vredesinitiatief in Bethlehem van de Palestijns-christelijke familie Nasser. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Desondanks zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

‘Wij weigeren vijanden te zijn!’

Hun levensmotto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ staat in meerdere talen op een grote steen bij de ingang. Daarnaast probeert de familie hun frustratie telkens weer om te zetten in positieve acties, in daden van hoop. Het afgelopen jaar was de familie Nassar extra kwetsbaar omdat er vanwege Corona geen buitenlandse vrijwilligers konden komen. Aanvallen, vernielingen en bedreigingen zijn toegenomen, tot brandstichting toe, waarbij recent ruim 1.000 fruitbomen in vlammen zijn opgegaan. Desondanks gaat de familie dóór, en wij willen hen steunen en ons laten inspireren door hun levenshouding.

Bijeenkomst 25 september in Zwolle

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 wordt op 21 plekken in Nederland een Vriendenmiddag Tent of Nations georganiseerd, zo ook in de Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle. Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie.

Aanmelden verplicht via: tentofnationsnl@gmail.com uiterlijk 20 sept. o.v.v. naam, tel.nr. en ‘Zwolle’.

Daoud Nassar van Tent of Nations

Comments are closed.