Quotes

“Vergeet het verleden.”Albert Einstein

“Met onze menselijk compassie verbinden wij ons de een met de ander – niet in medelijden of betutteling, maar als menselijke wezens die hebben geleerd hoe we van ons gemeenschappelijk lijden kunnen veranderen in hoop voor de toekomst.”Nelson Mandela

“Ik weiger de opvatting te accepteren dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het heldere ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden … Ik geloof dat ongewapende waarheid en onvoorwaardelijke liefde het laatste woord zullen hebben.”Martin Luther King jr.

“De duisternis kan de duisternis niet verdrijven: alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven: alleen liefde kan dat.”Martin Luther King jr.

“Vrede begint met een lach.”Moeder Theresa

“Vrede kan niet met geweld worden bewaard; het kan alleen worden bereikt door te begrijpen.”Albert Einstein

“Degenen die vrij zijn van boosaardige gedachten vinden zeker vrede.”Boeddha

“Je doet geen kwaad aan degenen die kwaad aan jou doen, maar je behandelt hen met vergeving en vriendelijkheid.”Mohammed

“Drie dingen kunnen niet lang verborgen blijven: de zon, de maan en de waarheid.”Boeddha

“Oog om oog eindigt alleen maar met dat de hele wereld blind wordt.”Mahatma Gandhi

“Niemand kan me pijn doen zonder mijn toestemming.” Mahatma Gandhi

“Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige. Ik hoop dat je ooit met ons mee zal doen. En de wereld zal leven als eenheid.” John Lennon

“Leren om afstand te nemen van alle negativiteit is een van de grootste lessen om innerlijke vrede te bereiken.”Roy T. Bennett

“Een stil geweten maakt iemand sterk!”Anne Frank,

“De hele mensheid komt van Adam en Eva, en een Arabier heeft geen superioriteit ten opzichte van een niet-Arabier noch een niet-Arabier heeft superioriteit ten opzichte van een Arabier; ook een blanke heeft geen superioriteit ten opzichte van een zwarte of een zwarte heeft superioriteit boven een blanke behalve door vroomheid en goede actie.”Mohammed

“Totdat hij de cirkel van zijn medeleven uitbreidt naar alle levende wezens, zal de mens zelf geen vrede vinden.”Albert Schweitzer

“De praktijk van vergeving is onze belangrijkste bijdrage aan de genezing van de wereld.”Marianne Williamson

Comments are closed.