DIENSTPLICHT NIET OPGESCHORT

Datum: 31 mei 2021
Tijd: 00:00 - 00:00


BIJ 15 MEI: INTERNATIONALE DIENSTWEIGERDAG
Is in Nederland dienstweigeren mogelijk?
Meisjes en jongens krijgen nog steeds als ze 17 zijn bericht van het Ministerie van Defensie dat ze ingeschreven zijn als militair dienstplichtige.

We kregen de vraag of het mogelijk is om, na ontvangst van dit bericht, een beroep te doen op de “Wet gewetensbezwaren militaire dienst”. Formeel is dat niet het geval, maar dat betekent niet dat je niets kunt ondernemen.
Dat het formeel niet kan, komt omdat die wet bepaalt dat dienstweigering pas mogelijk is nadat de dienstplichtige geschikt is bevonden voor werkelijke dienst. Dat is dus na de keuring. Die keuring is er nu niet want er worden geen dienstplichtigen opgeroepen.

Comments are closed.