Save the date –>> 21 april 2022

In 2022 is de vredesweek van 17-25 september.

Het landelijk thema van deze keer is nog niet bekend. Het Vredesplatform Zwolle heeft als werktitel: “Op weg naar een stad vol vrede”.

Als voorbereiding op de vredesweek nodigt het Vredesplatform Zwolle jullie uit om op donderdag 21 april van 20.00 tot 21.30 uur om samen na te denken over vredesactiviteiten in de Vredesweek. Wat zou je willen doen? Wat kunnen anderen doen? Wat kun je samen doen? De plaats van samenkomst is nog niet bekend maar daarover ontvangt U nader bericht.

Ideeën voor in de vredesweek

Mogelijkheden voor activiteiten in de vredesweek zijn muziek, theater, een open vredeshuis zijn, een lezing, dansen, discussie, film, samen creatief bezig zijn, eten, bewegen, een wake houden, bezinnen of bidden. Een gezamenlijke actie voor een geweldloos Zwolle (Bijvoorbeeld: het inleveren van wapens en deze omsmeden tot een mooi  kunstwerk). Ons doel is om onder de Zwolse inwoners het denken over vrede en inclusiviteit te bevorderen en  nieuwe verbindingen te leggen tussen mensen.

Je kunt je opgeven voor de 21e april via  vredesplatformzwolle@gmail.com.

Hier kun je ook met vragen terecht. Mocht je nog andere geïnteresseerde personen of instellingen kennen, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Na aanmelding krijg je een link voor de bijeenkomst

We hopen je op 21 april te mogen begroeten.

Vacatures in het Vredesplatform Zwolle.

Het Vredesplatform Zwolle zet zich in de stad Zwolle in voor vrede, verzoening en gerechtigheid. Dat kan niet zonder de geweldige inzet van medewerkers/vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die hieraan mee willen werken. Om te beginnen zoeken we mensen voor de periode tot en met de volgende vredesweek (17 t/m 25 september), want in de voorbereiding van die week ligt het zwaartepunt van onze werkzaamheden. We zoeken mensen die in hun eigen netwerk (kerk, organisatie) mensen willen activeren om mee te doen aan het vredeswerk in de stad.

Voor ons werk is het belangrijk dat jouw capaciteiten, kennis en levens­instel­ling aansluiten bij de missie van de landelijke organisatie Pax, waar wij ons bij aansluiten. 

PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. We sluiten aan bij het landelijke thema voor de Vredesweek en krijgen ook ondersteuning in materiaal van Pax.

Meld je geheel vrijblijvend aan op: vredesplatformzwolle@gmail.com

Dan nemen wij contact met je op.

Kloostercollege in het Dominicanen-klooster op 5 november 20.00 uur

Toen Godfrey Nzamujo vanuit Amerika terugkeerde naar het continent van zijn geboorte, verbaasde hij zich over wat hij aantrof: “van oost naar west zag ik mooie rivieren, een Afrika dat rijk was aan mogelijkheden, maar ik werd verschrikkelijk boos en gefrustreerd omdat ik me afvroeg hoe zo’n rijk continent zo arm kon zijn.”
Als dominicaan liet broeder Godfrey zich inspireren door Dominicus, die zei: ‘studeer, bid en deel de vruchten ervan met je broeders om hen te bevrijden’. Dus zette broeder Godfrey de schep in het stuk grond dat hij in 1985, na lang aandringen, door de lokale overheid in toegewezen kreeg. Het was een stortplaats waar zelfs geen onkruid groeide.
Toch ontstond juist daar het Songhai center: een innovatief, ecologisch zero-waste landbouwcentrum.

Voormalig voorzitter van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon was er te gast en zichtbaar geëmotioneerd door wat hij er aantrof: ‘Ik had nooit gedacht dat ik dit te zien zou krijgen.’

Meer Lezen: https://www.kloosterzwolle.nl/programma/kloostercollege-met-godfrey-nzamujo-en-meino-smit