Zwolle op weg naar de Vredesweek 2021

Uitnodiging digitale voorbereiding op 8 april voor de Vredesweek in september 2021

Dit jaar is de vredesweek van 18-26 september. Het thema is nog niet bekend. Als voorbereiding van de Vredesweek nodigt het Vredesplatform Zwolle iedereen die zich betrokken voelt uit om op donderdag 8 april 2021 om 20.00 uur digitaal mee te denken over activiteiten in de Vredesweek in Zwolle.

Samenwerking met landelijke organisaties

Het Vredesplatform Zwolle organiseert zelf weer een Walk of Peace en we doen dit, als het mogelijk is, in samenwerking met Pax voor Vrede en de landelijke Raad van Kerken. Deze zal plaatsvinden in de wijk Dieze. Hiervoor zijn in 2020 al veel contacten gelegd in de wijk.

Welke activiteiten kunnen organisaties, groepen en kerken organiseren?

Enkele suggesties: een lezing, discussie, film, samen creatief bezig, eten, bewegen, een wake houden, bezinnen of bidden. Het doel van deze activiteiten is om onder de Zwolse inwoners het denken over vrede te bevorderen en om nieuwe verbindingen te maken tussen de bewoners onderling.

Wat doet het Vredesplatform Zwolle?

Het Vredesplatform Zwolle stimuleert organisaties en kan zo nodig activiteiten op elkaar afstemmen. Ook zorgt het platform voor het bekendmaken van activiteiten van andere organisaties. Dat doen we door een flyer met daarin een overzicht van alle activiteiten. Deze komen ook op deze website te staan.

Je kunt je opgeven voor 8 april via: vredesplatformzwolle@gmail.com

Hier kun je ook met vragen terecht. Mocht je nog andere geïnteresseerde personen of instellingen kennen, deel de link van deze webpagina! Na aanmelding krijg je een link voor de bijeenkomst. We hopen jullie op 8 april te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, namens het Vredesplatform Zwolle,

Marlies Tjallingii

Comments are closed.